Skip to main content

Een ambitieuze, haalbare strategie werkt alleen bij volledig commitment, op basis van gezamenlijk bereikte inzichten. Daarom volgen wij niet de traditionele aanpak, waarbij consultants op basis van eigen data-analyse en management-interviews dikke slide decks vol kleine lettertjes schrijven. Strategie is idealiter een participatief proces.

Een strategiewerkgroep met mensen uit de eigen organisatie

Wij gaan uit van de kennis en intelligentie van het collectief. Een interne Strategiewerkgroep, bestaande uit een diversiteit aan sleutelspelers aangevuld met talenten uit de organisatie, gaat op zoek naar nieuwe perspectieven om naar het organisatieprobleem te kijken.

Zij doen de dataverzameling en -analyse, en zoeken continu de dialoog op: zowel intern (met medewerkers vanuit verschillende lagen van de organisatie en verschillende generaties) als extern (met bijvoorbeeld klanten, leveranciers, brancheorganisaties, experts, ngo’s en aandeelhouders). Zo komt er een veelheid aan, soms verrassende, data binnen.

Deze aanpak leidt tot nieuwe inzichten. De dialoog helpt om aannames, blinde vlekken, en ‘olifanten in de kamer’ uit de weg te ruimen. Als dat lukt ontstaat de gewenste doorbraak.

Collectieve intelligentie mobiliseren

Het is altijd bijzonder om te zien hoe de collectieve intelligentie van een goed samenwerkend team beter in staat blijkt het grote plaatje te overzien dan het slimste individu in dat team. En hoeveel commitment er in het team ontstaat bij collectief bereikte conclusies.

Hoe wij helpen

Wij zijn gespecialiseerd om dit soort strategieprocessen te ontwerpen en te begeleiden. Hierbij staat maatwerk altijd centraal. We bouwen vertrouwen op in het proces, faciliteren het gesprek en borgen dat de bereikte conclusies goed onderbouwd zijn.

Onze aanpak volgt de stappen van De TransformatieDialoog. Tijdens het proces maken we gebruik van verschillende effectieve modellen en interventies, zoals DEPEST, SWOT, Scenario-analyse, Markt-analyse, Concurrentie-analyse, Future Backwards, Plateauplanning en de Transitie Impact Scan.

Strategische doorbraak realiseren?
Neem contact op met Maikel