Skip to main content

Wij realiseren doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling.

In onze visie zijn strategie, leiderschap en teams de essentiële succesfactoren voor transformatie. Ze dienen dan ook alle drie op orde te zijn en je kunt er niet één missen.

Strategie

Wij begeleiden organisaties naar nieuwe strategische inzichten en commitment aan een duidelijke strategie en structuur.

Leiderschap

Wij ontwikkelen leiderschap dat verbinding legt: in het team, in de organisatie, met de purpose en tussen generaties.

Teamontwikkeling

Wij faciliteren het oplossen van blokkades en het uitbouwen van sterktes om teams op hun maximale prestatieniveau te brengen.

De Transformatie­Dialoog

Doorbraken bereiken we door gestructureerde open dialogen te faciliteren. De onderliggende methode daarbij is De TransformatieDialoog: een door onszelf ontwikkelde aanpak. Deze is geïnspireerd op het werk van internationale thought leaders als Otto Scharmer, Adam Kahane, Joseph Jaworski en Patrick Lencioni, en concreet en praktisch gemaakt op basis van de praktijk in de boardroom.

We hebben gezien dat De TransformatieDialoog succesvolle doorbraken realiseert op individueel, team-, organisatie- en zelfs multi-stakeholder-niveau.

De methode bestaat uit 7 stappen.

1. Benoem het Taaie Probleem of de Brandende Ambitie

Het realiseren van doorbraken begint bij een centrale vraag waarover we het gezamenlijk eens zijn, waar we invloed op kunnen en willen uitoefenen. Alleen dan komt de échte dialoog op gang.

2. Creëer Vertrouwen in het Proces

Naast een basis van vertrouwen in en op elkaar, creëren we vertrouwen in het proces. Transparantie over intenties en onzekerheden is van groot belang om vervolgens de controle over het proces aan de facilitator over te laten en primair te kunnen focussen op de inhoud.

3. Onderzoek de Verschillende Perspectieven

De essentie van de dialoog is dat alle relevante interne en externe perspectieven op de vraagstelling door de deelnemers worden onderzocht, gedeeld en geanalyseerd. Deze stap verruimt, betwist of bevestigt de eventuele vooringenomen blik van de deelnemers.

4. Bereik het Kantelpunt

Nieuwe perspectieven roepen verschillende reacties op. Als dat zich voordoet, nadert ‘Het Kantelpunt’. De dialoog helpt alle perspectieven te begrijpen, te wegen en onvermijdelijke weerstand te adresseren om uiteindelijk een nieuwe weg in te kunnen slaan.

5. Stel Nieuwe Inzichten vast

Voorbij ‘Het Kantelpunt’ is duidelijk welke nieuwe inzichten zijn opgedaan. Vervolgens is van belang deze inzichten vast te leggen, te delen en de consequenties ervan te begrijpen en omarmen.

6. Ga een Echt Commitment aan

De nieuwe inzichten worden pas waardevol als er daadwerkelijk commitment wordt uitgesproken om op basis hiervan aan de slag te gaan. Dit creëert een gezamenlijke “ja” om te experimenteren, ontwikkelen, plannen te maken en koers te wijzigen waar nodig.

7. Ga over tot Actie

Commitment is nog geen actie. Het commitment zal vertaald moeten worden naar concrete plannen die in gang worden gezet en waarvoor resources worden vrijgemaakt.