Skip to main content

High Performing Teams zijn een randvoorwaarde voor duurzaam succes. High Performance begint bij vertrouwen en veiligheid.

Geïnspireerd op de piramide van Patrick Lencioni, die de vijf lagen van optimaal functionerende c.q. disfunctionele teams beschrijft, is dat hét uitgangspunt voor onze aanpak in teamontwikkeling.

Alle onderliggende lagen in de piramide moeten voldoende gesteund worden voordat duurzaam omhoog gebouwd kan worden.

1. Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen is het fundament voor elk High Performing Team. Elk teamlid moet er vanuit kunnen gaan dat de ander doet wat redelijkerwijs verwacht mag worden. Psychologische veiligheid is daarbij van groot belang: uit kunnen gaan van de goede intenties van de ander, waardoor je je persoonlijk en professioneel kwetsbaar kunt opstellen en je durft uit te spreken zonder bang te zijn voor negatieve consequenties.

2. Conflict

Een gebrek aan vertrouwen en veiligheid beperkt de mate waarin we op constructieve wijze het conflict aangaan. Terwijl juist dát een team High Performing maakt: elkaar beter willen en kunnen maken door constructieve feedback op inhoud en gedrag. Als de basis van vertrouwen en veiligheid staat durven we het échte gesprek te voeren en ontstaat duidelijkheid en ruimte voor groei.

3. Commitment

Wanneer we geen vertrouwen en veiligheid ervaren en het conflict vermijden, ontstaat een omgeving waarin onduidelijkheid en angst overheersen. Resultaat daarvan is dat we ja zeggen, nee doen en geen beslissingen (durven) nemen. Of te wel: we gaan geen echt commitment aan. Vanuit de gecreëerde openheid in laag 1 en 2 kunnen we ons daadwerkelijk committeren aan gezamenlijke afspraken en doelen, en ontstaat de motivatie en drive om ons daar volledig voor in te zetten.

4. Accountability

Zonder vertrouwen, conflict en commitment ontstaat een cultuur waarin we duiken voor verantwoordelijkheden en vingerwijzen als dingen niet goed gaan. Door duidelijkheid en gezamenlijk commitment durven we onszelf en elkaar scherp en verantwoordelijk te houden, zonder in de aanval of verdediging te schieten.

5. Collectief resultaat

In een High Performing Team kan nooit sprake zijn van individueel succes zonder collectief succes. Pas wanneer de onderste lagen van de piramide goed zitten, zijn we bereid ons ego opzij te schuiven ten behoeve van het teambelang en kan de bovenste steen worden gelegd: focus op het realiseren van collectief resultaat, en het (tussentijds) vieren daarvan.

Hoe wij helpen

Alle teams hebben van tijd tot tijd onderhoud of renovatie nodig. Wij begeleiden teams in allerlei fases: nieuwe of gereorganiseerde teams, teams die klaar zijn voor de volgende stap, of teams met intern gedoe die dringend een interventie nodig hebben. In al deze gevallen kunnen wij helpen een doorbraak te realiseren. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van teams in de vorm van directies en besturen, RvC’s, MT’s, maatschappen, start-ups en scale-ups.

Onze aanpak volgt de stappen van De TransformatieDialoog. Tijdens het proces maken we gebruik van verschillende effectieve modellen en interventies, zoals 360-graden feedback, Management Drives, Mediation en Team Transformatie.

Doorbraken bereik je gemakkelijker in de natuur

Teamontwikkeling is bij uitstek gebaat bij een setting in de natuur, waarin wandelingen de verdiepende gesprekken bevorderen. De natuur maakt ons nederig en verbindt, waardoor begrip en diepere inzichten ontstaan die leiden tot team-transformatie. De krachtigste interventie hierbij is een meerdaagse trail in de ongerepte natuur.

Doorbraken in teamontwikkeling realiseren?
Neem contact op met Derk