Skip to main content

Executive Nature Trails vormen een uniek onderdeel van onze team- en leiderschapstrajecten.

Op maat ontwikkelen we een drie à vierdaags programma in de ongerepte natuur, zonder afleiding van calls, apps en mails. De natuur verbindt, creëert rust, maakt ons ontvankelijk en vergemakkelijkt ‘het moeilijke gesprek’. Deelnemers komen tot duurzamere veranderingen dan bij andere interventies en getuigen na afloop vaak van een fundamentele transformatie in zichzelf en op team- en/of organisatieniveau.

De afgelopen twaalf jaar organiseerden wij meer dan honderd Executive Nature Trails in binnen- en buitenland.

122

Uitgevoerde Executive Nature Trails

Trails: duurzaam en vanuit respect voor de natuur

Inzetten op duurzaamheid is essentieel om een leefbare aarde te behouden voor toekomstige generaties. In onze trails staat respect voor de natuur dan ook voorop. We vermijden elke vorm van verstoring of schade door onze aanwezigheid in een gebied. Mede daarvoor zijn er altijd lokale gidsen bij onze trails aanwezig.

Qua locatie en reizen bieden we passende opties aan afhankelijk van de groep, waarbij we de mogelijke negatieve impact van onze trails zoveel mogelijk beperken en de CO2-uitstoot van reizen compenseren op een betrouwbare wijze:

  • Verreweg de meeste trails vinden plaats in natuurgebieden in en om Nederland. Wij carpoolen of treinen en adviseren de deelnemers hetzelfde te doen.
  • Bij trails en sessies binnen Europa bieden wij primair locaties aan die vanuit Nederland per auto (met carpooling) of trein binnen een redelijke reistijd te bereiken zijn. Indien dat niet haalbaar is bieden wij compensatie aan van de CO2-uitstoot van vliegen.
  • Bij trails en sessies voor Europese of mondiale managementteams is de CO2-uitstoot door vliegen helaas onvermijdelijk. Daarom compenseren we hier altijd.

Hoe wij compenseren

Wij reduceren onze CO2 uitstoot zo veel mogelijk door, waar mogelijk, de groene reisoptie te kiezen. Omdat we nog niet álle CO2-uitstoot kunnen vermijden, compenseren wij onze jaarlijkse uitstoot (135 ton CO2) via een donatie aan Trees For All. Hiermee dragen wij niet alleen bij aan een beter klimaat (CO2 compensatie), maar zorgen wij ook voor herstel van biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor mensen wereldwijd.

Bij onze trail in Botswana dragen we bij aan natuurbeheer en lokale werkgelegenheid door een financiële ondersteuning aan de Timbo Afrika Foundation.