Skip to main content

Vertrouwen creëert transformatie

  • “We groeien niet meer, onze klanten verouderen”
  • “De belangrijkste mensen in het team kunnen niet met elkaar door één deur”
  • “We gaan onze business volledig verduurzamen”
  • “We moeten een antwoord hebben op disruptieve technologie”
  • “Onze organisatie handelt niet naar haar eigen core values”

Herken je jouw organisatie in bovenstaande bulletpoints? Lees dan verder.

Onze expertise 

Taaie problemen en brandende ambities dwingen ons op zoek te gaan naar nieuwe richtingen. We helpen leiders en teams niet door ze deze nieuwe richtingen aan te reiken, maar door het proces te faciliteren waaruit deze nieuwe richtingen voortvloeien.

Essentieel in dit proces: een basis van vertrouwen.

Met een reeks beproefde interventies, wordt de veiligheid en het vertrouwen versterkt en worden de obstakels die verandering in de weg staan geadresseerd. Alleen dan zullen nieuwe inzichten zich aandienen en geaccepteerd worden waardoor ze vervolgens in de praktijk gebracht kunnen worden.

We hebben onze expertise met succes ingezet in visie- en strategie-trajecten, team building, conflict-oplossing en vele andere transformationele uitdagingen.

Onze aanpak

Onze aanpak is die van een gestructureerde en gefaciliteerde dialoog. We noemen dit de New Directions Dialogue®. Deze methode is geïnspireerd door het werk van internationale thought leaders als Otto Scharmer, Adam Kahane en Patrick Lencioni. We hebben daar onze eigen invulling aan gegeven vanuit onze ervaring met de context van vooraanstaande ondernemingen en de behoeften van CEO’s, teams en medewerkers.

We schakelen steeds van reflectie naar concrete actie. Een New Directions Dialogue kan één sessie duren, maar kan ook een gelaagd proces zijn van langere duur. Soms wordt er diep op de inhoud ingegaan, soms gaat het puur over onderlinge verbinding. We hebben inmiddels talloze in de praktijk beproefde werkvormen en instrumenten om de New Directions Dialogue mogelijk te maken.

Case

“Hoe worden we de beste supermarkt? Hoe krijgen we iedereen achter deze ambitie en de invulling daarvan?”

Contact