Skip to main content

One team, one voice

De Raad van Bestuur en Management Team van Eneco is naar ons toegekomen met de behoefte te werken aan een sterker team. In co-creatie met Eneco hebben we erkend dat enkel op een basis van vertrouwen en veiligheid, zonder afleiding van de dagelijkse bezigheden, er ruimte is om te groeien naar een High Performance Team. Er is geen betere plek dan de (ongerepte) natuur om met elkaar de verbinding te zoeken door dialoog, bezinning en reflectie.

Samen met het team zijn wij drie dagen op wildernis trail naar de Schotse Hooglanden gegaan. Met genoeg proviand voor drie dagen, goed ingelopen wandelschoenen en een tent hebben we de trail principes van The Foundation of Natural Leadership gevolgd. 

Middels een ‘ik-wij-het’ benadering heeft het team kunnen bouwen aan synergie, grenzeloos samenwerken en optimaal stakeholder-management. 

–  De eerste dag hebben we gewerkt aan persoonlijk leiderschap (IK)

–  De tweede dag hebben we gewerkt aan team leiderschap (WIJ)

–  De derde dag hebben we gewerkt aan stakeholder leiderschap (HET)

Het resultaat was dat we vertrouwen en veiligheid in het team hebben gecreëerd, dat het team constructieve feedback aan elkaar kan geven, betrokken is, duidelijkheid verschaft over verantwoordelijkheden en dezelfde taal spreekt over de gezamenlijke visie en doelstellingen. 

Zie video voor een impressie van onze corporate trail